Kedy a ako očkovať ovocné stromy – vrúbľovanie, očkovanie, plátkovanie

Petra Lyžičiarová Téma 6. marca 2021 1

Očkovanie, štepenie či vrúbľovanie ovocných stromov je pre mnohých začínajúcich záhradkárov hotovou španielskou dedinou. Existujú rôzne techniky vrúbľovania i očkovania, a tak sa niet čo čudovať tomu, že pre viacerých je náročné vyznať sa v tejto problematike.

V našom článku sa dozviete všetko dôležité, čo by mal začínajúci záhradkár o očkovaní a vrúbľovaní ovocných stromov vedieť a prezradíme vám, kedy a ako očkovať a vrúbľovať ovocné stromy. To však nie je všetko – pridáme aj niekoľko rád o štepení viniča a poradíme vám, aké nástroje sa vám pri vrúbľovaní určite zídu.

Ak teda túžite po kvalitných plodoch ovocných stromov a svoje stromčeky chcete ochraňovať pred škodcami a chorobami, štepenie stromov je dobrým spôsobom na to, ako to dosiahnuť. Poďte sa s nami pozrieť, ako na to.

Pozrieť ďalšie

 

Štepenie, očkovanie či vrúbľovanie?

Na úvod by bolo vhodné oboznámiť sa trochu bližšie s týmito pojmami. Pri pestovaní ovocných stromov sa s nimi totiž určite stretnete.

 

Čo je štepenie (vrúbľovanie)

Štepenie alebo aj vrúbľovanie ovocných stromčekov umožňuje pestovateľom kombinovať odrezok, čiže vrúbeľ, z ušľachtilého stromu na podpník alebo konár iného ovocného stromčeka. Takýmto spôsobom dochádza k tomu, že z časti, ktorú navrúbľujeme, vyrastie geneticky rovnaký ušachtilý strom ako ten, z ktorého sme vrúbeľ odobrali.

Ide teda o efektívny spôsob rozmnožovania ušľachtilých ovocných odrôd, ktoré nie je možné rozmnožovať semenami. Ak by ste totiž takéto semienko zasadili, vzišla by vám z neho len plánka.

Štepenie ovocných stromov sa využíva aj vtedy, ak chceme dosiahnuť, aby na jednom strome rástlo viacero odrôd. Výhodou štepenia je, že je vhodné aj na oživenie poškodených a starých častí stromov.

Vrúbľovanie ovocných stromov

Vrúbľovanie ovocných stromov má viacero výhod

 

Čo je očkovanie

Očkovanie je jednou z techník štepenia ovocných stromov a mnoho laikov si tieto dva pojmy zamieňa. Techník, akými je možné ovocné stromčeky štepiť, je viac, no viacero je i techník samotného očkovania.

Očkovanie prebieha tak, že sa z letorastov ušľachtilej odrody stromu vyberú len jednotlivé očká – odtiaľ je aj názov očkovanie. Očká sa potom vložia do konára alebo podpníka, ktorý chceme štepiť. Tento spôsob štepenia je jednoduchý a možno ho použiť aj pri okrasných stromoch a pri všetkých ovocných stromčekoch a kríkoch.

Očká sa musia okamžite po vyrezaní z letorastu naočkovať na štepený strom, pričom je možné odrezať ich najviac 24 hodín pred očkovaním.

 

Spôsoby štepenia stromov

Existuje viacero techník štepenia ovocných stromčekov, pričom podsata každej z nich je rovnaká. Vždy ide o to, aby sa vrúbeľ, teda kúsok odobraný z ušľachtilého stromu, správne napojil na iný ovocný strom. Len pri správnom napojení je možné, aby mohol strom z vrúbľa čerpať živiny.

Pri štepení stromov akoukoľvek technikou je dôležité, aby:

 • boli všetky rezy hladké
 • rezy do seba dokonale zapadali
 • rez má byť dlhý približne 3 cm
 • sa po vrúbľovaní rez spojil štepárskou páskou a ošetril voskom
 • sme po vrúbľovaní vrúbeľ skrátili na 2 až 5 púčikov

 

Štepenie kopuláciou

Štepenie kopuláciou patrí k jednoduchším technikám štepenia ovocných stromov a je vhodné ho vykonávať počas obdobia oddychu stromu. Najskôr z ovocného stromčeka ušľachtilej odrody odrežte zdravý jednoročný konárik, z ktorého strednej časti vyrežete vrúbeľ. Ten pripojte k podpníku klíčnej rastliny s približne rovnakou hrúbkou.

Na oboch častiach, teda na klíčnej rastline i na vrúbli, urobte šikmý rez dlhý aspoň 6 cm. Rezy by mali byť urobené tak, aby obe časti do seba čo najpresnejšie zapadli a dobre sa spojili. Vrúbeľ a podpník je potom potrebné spojiť a upevniť napríklad štepárskou páskou. Miesto rezu je vhodné ošetriť štepárskym voskom. V prípade, že na jar začne vrúbeľ pučať, viete, že bolo vaše štepenie úspešné.

 

Takto vyzerá štepenie kopuláciou na ríbezli:

Štepenie ribezle - kopulácia

Štepenie na koziu nôžku

Tento spôsob štepenia ovocných stromov je vhodný skôr pre tých skúsenejších ovocinárov. Princíp tohto typu štepenia je v podstate rovnaký ako kopulácia, avšak vrúbeľ je menší ako podpník a umiestňuje sa do boku podpníka. Niekedy sa preto štepenie na koziu nôžku nazýva aj štepenie do boku. Najvhodnejšie obdobie pre tento typ štepenia je mimo vegetačnej doby, čiže v zime, kedy rastlina oddychuje.

Štepenie na koziu nôžku je náročnejšie, pretože po zrezaní podpníka je potrebné vyrezať ostrým nožom do boku podpníka “koziu nôžku”. Ide o dva rezy hlboké asi tri až štyri centimetre. Pripravený vrúbeľ potom prispôsobte šikmými rezmi tak, aby presne zapadol do vyrezanej kozej nôžky v podpníku. Vrstvy musia k sebe čo najdokonalejšie priliehať a až potom je možné ich spojiť štepárskou páskou, lykom a rany ošetriť štepárskym voskom.

 

Takto vyzerá štepenie na koziu nôžku:

Vrúblovanie na koziu nôžku

 

Plátkovanie

Technika plátkovania sa využíva vtedy, keď je podpník, na ktorý ideme štepiť, hrubší ako vrúbeľ. Vtedy sa podpník zreže v takej šírke, aby zodpovedal šírke vrúbľa. Rezné plochy do seba musia pekne zapadnúť a je potrebné ošetriť ich rovnakým spôsobom, ako pri iných technikách vrúbľovania.

 

Vrúbľovanie pod kôru

Tento spôsob štepenia sa používa na omladenie starých ovocných stromov, ktoré prestali dostatočne rodiť. V takomto prípade musíme odrezať kmeň alebo konár a rozrezať kôru. Kôru špičkou noža jemne odchýlime a do vzniknutého obalu zasunieme šikmo zrezaný vrúbeľ so spodným púčikom, ktorý je v hornej tretine medzi vrúbľom a podpníkom.

 

Vo videu vám profesor Hričovský ukáže, ako by malo vyzerať vrúbľovanie pod kôru:

Vrúblovanie pod kôru

 

Vrúbľovanie do rázštepu

Ide o azda najstarší známy spôsob vrúbľovania, ktorý je vhodný na navrátenie rodivosti starším stromom. Toto štepenie je vhodné pre jablone a hrušku, no môže sa použiť aj pri ríbezliach a egrešoch.

Pri tomto spôsobe sa kmeň jemne rozštiepi do klina tak, aby sa vrúbeľ s podpníkom dotýkal rastovou časťou pod kôrou. Spodné očko vrúbľa by malo byť v hornej tretine spoja medzi vrúbľom a podpníkom a malo by byť otočené smerom von.

 

Takto vyzerá vrúbľovanie do rázštepu:

Vrúblovanie do ráštepu

 

Techniky očkovania

Podobne ako pri vrúbľovaní, aj pri očkovaní stromov je možné využiť viaceré techniky. Pozrime sa teda, aké to sú.

 

Plátkové očkovanie

Pri tomto spôsobe očkovania sa na konári alebo na podpníku štepenej rastliny vyreže plátok a na jeho miesto sa vloží vyrezané očko. To sa potom upevní štepárskou páskou.

 

Očkovanie na T rez

T očkovanie prebieha tak, že očkovacím nožom nareže kôra a lyko do tvaru písmena T a potom sa kôra jemne odchýli. Do obalu, ktorý vznikne, sa potom vloží pripravené očko. To sa previaže štepárskou páskou, aby spoj dôkladne držal.

 

Fokertovo očkovanie

Tento typ očkovania domáci záhradníci zvyčajne nepoužívajú, no využíva sa v ovocných škôlkach. Ovocinári ho používajú na zlepšenie neujatých očiek pri nedostatku miazgy, v suchších oblastiach pri nedostatku miazgy, či pri očkovaní v období pred jarou alebo počas leta.

Štepárske nože

Štepárske nože sú pri štepení veľmi dôležité

 

Čo budete potrebovať na štepenie?

Na úspešné štepenie je potrebné mať potrebné náradie a pomôcky. Ak sa teda chcete pustiť do štepenia stromov, mali by ste si zaobstarať:

 • štepársky nôž
 • očkovací nôž v prípade, že budete očkovať
 • ručnú pílku na ovocné stromky
 • záhradné nožnice
 • štepársku pásku
 • štepársky vosk

 

💡 Niekoľko tipov na pomôcky určené na štepenie:

 

Najčastejšie otázky o štepení

Tu je niekoľko najčastejších otázok o štepení aj spolu s odpoveďami na ne.

Kedy je vhodné štepiť

Pri štepení stromov je dôležité, aby sme štepili vo vhodnom období. Vrúble na štepenie je potrebné odoberať v zime, kedy rastlina odpočíva. Ideálne je zo stromu odberať jednoročné výhony z južnej strany, pretože sú dostatočne silné a zrelé.

Zdravé jednoročné letorasty odoberáme najlepšie v decembri alebo v januári a skladujeme ich pri teplote dva až šesť stupňov, ideálne vo vlhkom piesku. Vrúble je možné skladovať v chladničke zabalené vo fólii.

Štepenie je potom vhodné vykonať na jar, koncom apríla a začiatkom mája. V prípade, že by sa jarné štepenie nepodarilo, môžete skúsiť stromy zaštepiť od polovice júla až do jesene. Zvyčajne je toto obdobie vhodné pre štepenie čerešní alebo višní.

 

Kedy a ako očkovať ovocné stromy?

Očkovať ovocné stromy môžeme veľmi skoro, teda už v júni – vtedy očkujeme tzv. bdiace očko. Očkovať však môžeme aj neskôr, a to v auguste, kedy očkujeme tzv. spiace očko. Toto očko už do konca roka nevyraší a s podpníkom sa len zrastie.

Odpoveď na otázku ako očkovať ovocné stromy nie je jednoznačná – v podstate je len na vás a vašich požiadavkach a skúsenostiach, aký typ očkovania daného stromčeka si vyberiete.

 

Prečo sa štep neprijal?

Niekedy sa hlavne u začínajúcich ovocinárov môže stať, že sa štep nepríjme, čo môže mať rôzne dôvody. Pozrime sa na tie najčastejšie z nich:

 • vrúble alebo samotný podpník nie sú v dobrom stave
 • nevhodné načasovanie odobratie vrúbľov
 • nevhodné načasovanie vrúbľovania alebo očkovania
 • nesprávne skladovanie odobratých vrúbľov
 • podpník a vrúbeľ nie sú kompatibilné (snaha o vzájomné štepenie kôstkovín a malvíc)
 • rezy na vrúbli a podpníku nepriliehajú tak, ako by mali
 • vrúbeľ a podpník neboli dostatočne dobre spojené a spoj nebol dobre ošetrený a upevnený
Prijatý štep

Takto vyzerá prijatý štep

 

Prečo by sme mali štepiť?

Štepeniť rastliny môžeme z viacerých dôvodov. Je možné využiť štepenie na umelé vegetatívne rozmnožovanie rastlín, čo sa využíva pri ovocných stromoch, ale aj ružiach, či dokonca paradajkách.

Druhým dôvodom, prečo štepiť rastliny, je, že niektoré druhy rastlín potrebujú veľa času, kým pri pestovaní vytvoria kmeň. Z tohto dôvodu je jednoduchšie zaštepiť strom na už existujúcom vyrastenom kmeni a vypestovať tak nové odrody, prípadne kombinovať vlastnosti jednotlivých druhov rastlín. Príkladom je zaštepenie čerešne, ktorá má slabšie korene, vetvičkami nejakého silnejšieho stromu.

Zaujímavosťou je, že pri štepení je možné kombinovať viaceré rastliny, avšak vždy len z jedného rodu. Teda napríklad kôstkoviny – marhule, slivky či čerešne alebo višne, je možné pri štepení vzájomne kombinovať. Rovnako vhodné je kombinovať aj jablone a hrušky.

 

Ako štepiť vinič?

Štepenie viniča sa využíva hlavne na dopestovanie vlastných výhonkov určených na ďalšiu výsadbu. Ide však o pomerne zložitý postup, ktorý dobre poznajú skúsení pestovatelia a pre začiatočníkov môže byť celkom náročný.

Ak chcete štepiť vinič, budete potrebovať jednoročné rastliny s dostatočnou dĺžkou výhonkov. Tie môžete odrezať a odstrániť z nich božné zálistky, výhonky a slabé časti na konci. Potom výhonky narežte na časti s dĺžkou 45 cm, pričom hrúbka výhonkov by mala byť aspoň 6 mm a viac v priemere. Vrúble je potrebné zrezať aspoň dva centimetre pod púčikom a štyri centimetre nad ním.

Pri odoberaní vrúbľa z viniča je potrebné dodržať vhodný čas – ideálne je to v decembri a v januári, aby sme mali istotu, že púčiky nepučia. Čo sa týka techniky štepenia, vrúbeľ by mal mať zhruba rovnaký priemer ako podpník. Štepársky nôž použite na vytvorenie šikmého rezu na podpníku a rovnako urobte šikmý rez aj na vrúbli pod púčikom. Rezy by mali do seba čo najpresnejšie zapadať a následne je potrebné urobiť nožom malý jazýček tak, aby sa do seba dali plochy zasunúť. Vrúbeľ tak bude na podpníku dobre držať. Skladovanie štepov je však tiež celkom náročné a začiatočníci by si mali o štepení viniča naštudovať odbornú literatúru, aby zabezpečili, že sa štepy príjmu.

 

Zdroje informácií:


Ako sa vám páčil článok?
Autor článku
Petra Lyžičiarová

Redaktorka magazínu DoDomácnosti.sk. Mám rada prírodu, zvieratá a rada tvorím. Kreatívne sa realizujem nielen pri písaní, ale i v domácnosti, záhrade a v kuchyni, a tak verím, že moje články budú pre vás zaujímavé, užitočné a prínosné.

Komentáre

Vazena pani Petra.
Dakujem. Perfektne, profesionalne pripraveny material. Je tazke najst nieco podobne na internete alebo aj v literature. Ma to hlavu aj patu.
Definicia co je co, ako a kedy to robit. Uzitocny prehlad, praca na jednotku.

Dakujem
S pozdravom

Peter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.