Likvidácia azbestu – aké sú možnosti a ceny?

Georgina Babinová Téma 7. marca 2020 8

Likvidácia azbestu by v žiadnom prípade nemala byť akcia „Urob si sám“. Ide o nebezpečný toxín, s ktorým je potrebné zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou. Nerozkladá sa ľahko a zostáva v prostredí po dlhú dobu. Objavenie azbestu v domácnosti je obávanou situáciou pre väčšinu majiteľov domov. Táto látka je spájaná s azbestózou a mezoteliómom, pľúcnymi chorobami spôsobenými vdychovaním azbestových vlákien. Azbestóza dráždi a zanecháva jazvy na pľúcnych tkanivách, zatiaľ čo nebezpečnejší mezotelióm spôsobuje druh rakoviny, ktorý je často fatálny. Najať si firmu na likvidáciu azbestu je najbezpečnejšou a najjednoduchšou metódou odstránenia tejto látky z vášho domova. Spoločnosti, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie sú vybavené nielen skúsenosťami, ale aj špecializovanými nástrojmi a materiálmi. Mnohí majitelia domov sa však v snahe znížiť náklady pýtajú, či je odstránenie azbestu v domácom prostredí možné – a či je to legálne? Náš článok vám dnes dá odpoveď.

Fakty o azbeste

Azbest je minerál, ktorý sa prirodzene vyskytuje v niektorých horninách. Nachádza sa tiež v mnohých odpadových materiáloch ťažobných operácií a vo vermikulite. Keby ste sa pozreli na horninu obsahujúcu azbest vyzerala by „chlpatá“, akoby z nej trčala bavlna. Keď je hornina rozdrvená, azbestové vlákna sa uvoľňujú. Najmenšie z týchto vlákien sú ako tenké, ostré, neviditeľné ihly. Nemôžete ich ani cítiť, ani vidieť. Len pre ilustráciu: ľudský vlas má hrúbku 75 mikrónov, vlákno sklenej vaty 6 mikrónov a vlákna azbestu 4 mikróny. A tieto voľným okom neviditeľné vlákna vlákna sa môžu dostať do vášho tela vdýchnutím.

Azbestová hornina

Azbestová hornina

 

➡️ Použitie azbestu

Existuje viac ako 3 000 výrobkov, ktoré obsahujú azbest. Žiadny nie je vyrobený z čistého azbestu. Zvyčajne sa mieša s inými materiálmi a čokoľvek, čo obsahuje viac ako 1% azbestu, je považované za materiál obsahujúci azbest. Azbest je silný a napriek tomu veľmi flexibilný. Je to vynikajúci izolátor proti teplu, zime aj hluku. Stavebné materiály, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou môžu v starých budovách obsahovať azbest sú:

 • protipožiarna izolácia – dlažba
 • tepelná izolácia – stropné obklady
 • striekaná izolácia stropu
 • izolácia rúr a kotlov
 • izolácia potrubí
 • strešná krytina – eternit

Nastriekaná azbestová izolácia je obyčajne „načechraný“ materiál nastriekaný na stropy alebo trámy. Používa sa ako zvuková a ohňovzdorná ochrana. Azbestová izolácia potrubí a kotla môže byť pokrytá papierom, tkaninou alebo kovom. Na kolenách rúr to môže byť lepenka alebo obal z cementu. Môže byť aj ako stierková izolácia na kotloch alebo opláštení kotla. Izolácia potrubia je zvyčajne tenká vrstva izolácie namaľovaná farbou, ktorá zodpovedá stenám miestnosti. Azbestová podlaha aj stropné obklady vyzerajú presne ako neazbestové dlaždice.

Azbest je nebezpečný, keď sa drobí a rozpadá sa na malé vlákna, ktoré sa vznášajú vo vzduchu. Azbestové vlákna sú veľmi ľahké.  Vďaka svojmu tvaru a preto, že sú také ľahké, sa dokážu vznášať vo vzduchu po dlhú dobu. Môže trvať 48 – 72 hodín kým sa „usadia“. V miestnosti so vzduchovými prúdmi môžu zostať vo vzduchu oveľa dlhšie.

 

Azbest a vaše zdravie

Azbest bol klasifikovaný ako dokázaný karcinogén. Existuje dostatok dôkazov o tom, že azbest spôsobuje mezotelióm (relatívne zriedkavá rakovina tenkých membrán, ktoré lemujú hrudník a brucho) a rakovinu pľúc, hrtanu a vaječníkov. Mezotelióm, hoci je zriedkavý, je najbežnejšou formou rakoviny spojenej s vystavením sa azbestu.

Expozícia azbestu môže tiež zvýšiť riziko azbestózy (zápalový stav ovplyvňujúci pľúca, ktorý môže spôsobiť dýchavičnosť, kašeľ a trvalé poškodenie pľúc) a iné nezhubné pľúcne a pleurálne poruchy, vrátane pleurálnych plakov (zmeny v membránach obklopujúcich pľúca). , zhrubnutie pleury a benígne výpotky z brucha (abnormálne zhluky tekutín medzi tenkými vrstvami tkaniva lemujúcimi pľúca a stenou hrudnej dutiny). Hoci pleurálne plaky nie sú prekurzormi rakoviny pľúc, dôkazy naznačujú, že ľudia s pleurálnymi chorobami spôsobenými expozíciou azbestu môžu mať zvýšené riziko rakoviny pľúc.

Aké faktory ovplyvňujú riziko vzniku choroby súvisiacej s azbestom

Niekoľko faktorov môže pomôcť určiť, ako vystavenie sa azbestu ovplyvňuje jednotlivca:

 • dávka (akému množstvu azbestu bol jedinec vystavený)
 • trvanie (ako dlho bol jedinec pôsobeniu vystavený)
 • veľkosť, tvar a chemické zloženie azbestových vlákien
 • zdroj expozície
 • individuálne rizikové faktory, ako je fajčenie a už existujúce ochorenie pľúc

Aj keď sa všetky formy azbestu považujú za nebezpečné, rôzne druhy azbestových vlákien môžu byť spojené s rôznymi zdravotnými rizikami. Napríklad výsledky niekoľkých štúdií naznačujú, že amfibolové formy azbestu môžu byť škodlivejšie ako chryzotil, najmä pokiaľ ide o riziko mezoteliómu, pretože majú tendenciu zostať v pľúcach dlhšiu dobu.

Medzi symptómy chorôb súvisiacich s azbestom patria dýchacie ťažkosti a „zjazvenie“ pľúc, ktoré je možné zistiť röntgenovým vyšetrením. Škodlivé účinky po požití azbestu neboli jasne zdokumentované. Ukázalo sa však, že len málo vlákien je schopných preniknúť do gastrointestinálneho traktu. Neexistujú žiadne konzistentné dôkazy o tom, že požitý azbest je zdraviu nebezpečný. Fajčenie môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny pľúc po vystavení sa azbestu.

Postihnuté pľúca

Čo robiť, ak ste sa vystavili pôsobeniu azbestových vlákien?

Ľudia, ktorí majú obavy z dôsledkov vystavenia sa pôsobeniu azbestu, by mali navštíviť svojho lekára alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Na základe podrobnej anamnézy osoby a fyzického vyšetrenia lekár rozhodne, či je potrebné ďalšie vyšetrenie. Ak sa azbestové vlákna dostali do pľúc, nie je možné ich odtiaľ odstrániť. Predchádzanie ďalšiemu poškodeniu dýchacích ciest môže znížiť šance na rozvoj choroby alebo spomaliť progresiu existujúcej choroby. Medzi preventívne opatrenia týkajúce sa vystaveniu sa azbestu patria:

 • pravidelné lekárske vyšetrenia
 • pravidelné očkovanie proti chrípke a pneumokokovej pneumónii
 • prestať fajčiť
 • zabránenie ďalšiemu vystaveniu sa azbestu

 

Ako identifikovať materiály, ktoré môžu obsahovať azbest?

Vo všeobecnosti nie je možné zistiť, či materiál obsahuje azbest jednoducho tým, že sa naň pozriete, ak len nie je označený. V prípade pochybností zaobchádzajte s materiálom tak, akoby azbest obsahoval a najlepšie je nedotýkať sa ho. Skontrolovať materiály potencionálne obsahujúce azbest vyškoleným a akreditovaným odborníkom na azbest sa odporúča ak:

 • plánujete prestavbu svojho domova (práce môžu narušiť stavebné materiály)
 • váš domov vykazuje poškodenia (napríklad rozpadajúce sa sadrokartónové dosky alebo izolácia, ktorá sa rozpadá)

Vyškolený a akreditovaný odborník na azbest by mal odobrať vzorky na analýzu, pretože vie, čo treba hľadať. V skutočnosti, ak sa odber vzoriek vykoná nesprávne, môže to byť oveľa nebezpečnejšie ako ponechanie materiálu na pokoji. Preto sa svojpomocný odber vzoriek dôrazne neodporúča!

Vlákno azbestu

Vlákno azbestu

 

Čo robiť ak máte doma azbest?

Ak si myslíte, že vo vašej domácnosti môže byť azbest, neprepadajte panike. Materiály obsahujúce azbest, ktoré nie sú poškodené alebo narušené, pravdepodobne nepredstavujú zdravotné riziko. Najlepšie, čo môžete spraviť je nechať materiál obsahujúci azbest intaktný a na pokoji. Všeobecne platí, že materiál obsahujúci azbest, ktorý je v dobrom stave a nebude narušený (napríklad prestavbou), neuvoľní azbestové vlákna.

Materiály obsahujúce azbest môžu uvoľňovať vlákna, ak sú narušené, poškodené, nesprávne odstránené, opravované, narezané, roztrhnuté, pieskované, pílené, vŕtané alebo poškrabané. Nezabúdajte na tieto materiály a z času na čas ich vizuálne skontrolujte, či nie sú opotrebované alebo poškodené.

Ak máte podozrenie, že materiál obsahuje azbest, nedotýkajte sa ho. Hľadajte príznaky opotrebenia alebo poškodenia, ako sú slzy, odreniny alebo poškodenie vodou. Takýto materiál môže uvoľňovať azbestové vlákna. Platí to najmä vtedy, ak je často narúšaný nárazmi, trením alebo manipuláciou alebo ak je vystavený extrémnym vibráciám alebo prúdeniu vzduchu.

V prípade mierne poškodeného materiálu obsahujúceho azbest je niekedy najlepším spôsobom, ako sa s ním vysporiadať, obmedziť prístup do oblasti a nedotknúť sa ho, alebo ho nenarušiť. Ak je materiál viac ako mierne poškodený, alebo ak sa chystáte vo svojom dome vykonať zmeny, ktoré by ho mohli narušiť, je potrebná likvidácia azbestu vyškoleným a akreditovaným odborníkom na azbest.

Čo nerobiť ak doma objavíte azbest?

 • neutierajte, ani nevysávajte úlomky a suť, ktoré môžu obsahovať azbest
 • materiály obsahujúce azbest nepíľte, nebrúste, neškrabte ani nevŕtajte do nich otvory
 • na odstraňovanie náteru, alebo vosku z azbestovej podlahy nepoužívajte drsné kefy
 • na podlahy, ktoré môžu obsahovať azbest, nikdy nepoužívajte odstraňovač starých náterov
 • nepieskujte, ani sa nesnažte vyrovnať azbestovú podlahu alebo jej podklad
Strecha s obsahom azbestu

Azbest sa bežne používal v stavebníctve, nachádza sa v mnohých starších domoch a budovách.

 

Likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu na Slovensku sa vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Azbest je kvalifikovaný ako nebezpečný odpad a ako s takým, je s ním fyzickým osobám zakázané zaobchádzať. Citujeme z uvedeného zákona, tretia časť, §12 : „ Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.“.

Legislatíva nepripúšťa žiadnu možnosť svojpomocnej likvidácie materiálov obsahujúcich azbest. Ide v tomto prípade nielen o vaše ohrozenie, ale aj ohrozenie verejného zdravia (myslite na susedov). V závislosti od poveternostných podmienok môže byť zamorená oblasť až cca 3km od miesta likvidácie! Za neprofesionálnu „DIY“ manipuláciu s týmto materiálom hrozí trestné stíhanie podľa § 285 Trestného zákona 300/2005 s trestom odňatia slobody až do 5 rokov a tiež trestné stíhanie podľa § 300 Trestného zákona 300/2005 s trestom odňatia slobody až do 8 rokov. Za nedodržanie súvisiacich zákonov hrozia finančné pokuty až do výšky 16.596 €.

Ako teda likvidovať azbest v domácnosti?

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, môže byť likvidácia azbestu a materiálov, ktoré ho obsahujú vykonaná iba spoločnosťami, alebo osobami, ktoré disponujú oprávnením na výkon tejto činnosti.

Ak je teda potrebné odstrániť azbest z budovy alebo domu je nevyhnutné nájsť kvalifikovaných odborníkov, ktorí pripravia plán práce a podklady pre povolenie na likvidáciu azbestového nebezpečenstva od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva na demontáž a likvidáciu azbestu z krytín a striech a povolenie od Odboru starostlivosti o životné prostredie pre manipuláciu s odpadmi. Mali by to byť profesionáli, ktorí dokážu posúdiť akékoľvek riziko a bezpečne odstrániť toxín.

Pred začatím prác je nevyhnutné vystaviť písomnú zmluvu, v ktorej bude uvedený ako spomenutý plán práce, tak aj príslušné predpisy, ktoré musí dodávateľ dodržiavať (napríklad požiadavky na oznámenia, postupy na odstránenie, manipuláciu a likvidáciu). A samozrejme cena práce.

Profesionálna likvidácia azbestovej krytiny zo strechy

 

➡️ Aká je cena likvidácie azbestu?

Rôzna. Závisí od množstva faktorov, medzi ktoré patrí:

 • typ azbestového materiálu
 • celková váha vzniknutého nebezpečného odpadu
 • veľkosť plochy vyžadujúcej demontáž
 • potreba lešení
 • vzdialenosť k najbližšej skládke

Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že:

 • obklady stien (cena za m2): hýbe sa okolo 7 EUR
 • likvidácia eternitu zo striech (cena za m2): 8 – 8,50 EUR
 • za 1 meter potrubia: cca 70 eur

Likvidácia azbestu je zabezpečovaná aj podnikmi, ktoré patria pod správu miest a preto za ich služby zaplatíte možno o niečo menej. Takouto polo-súkromnou firmou je aj Brantner Slovakia, ktorá zastreší likvidáciu nebezpečného odpadu v rámci takmer celého Slovenska. K jej pobočkám patrí Bratislava, Nové Zámky, Martin, Poprad, Spišská Nová Ves, Myjava, Rožňava, Gemer, Revúca aj Dubnica nad Váhom. Likvidácia azbestu je samozrejme zabezpečená aj samosprávami ostatných miest, či už je to Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Trnava, Topoľčany, Prešov, Levice Košice, alebo ktorékoľvek iné. Všetky ponúkajú svojim rezidentom možnosť likvidácie a skládky nebezpečného odpadu vo svojich zberných dvoroch, resp. na skládke určenej pre nebezpečný odpad.

 

➡️ Proces likvidácie

Uistite sa, že sú dodržané nasledujúce postupy:

 • je zabránené šíreniu azbestového prachu do iných oblastí vášho domu
 • všetok materiál, jednorazové vybavenie a odevy použité pri práci sú zlikvidované v zapečatených, nepriepustných a označených vysoko odolných plastových vreckách. Pracovisko by malo byť vizuálne bez prachu a sutiny.
 • po dokončení sa dôkladne vyčistí celá oblasť pomocou mokrých mopov, vlhkých handier, špongií alebo vysávačom s HEPA filtrom. Nikdy sa nesmie používať bežný vysávač.
 • nerozbíjajte odstránený materiál na malé kúsky. To by mohlo uvoľniť azbestové vlákna do vzduchu.
 • na azbestový materiál sa nanáša zmáčadlo ručným postrekovačom, ktorý pred odstránením vytvorí jemnú hmlu. Vlhké vlákna sa nevznášajú vo vzduchu tak ľahko ako suché a ľahšie sa upracú
 • je potrebné zaistiť, aby bolo pracovisko jasne označené ako nebezpečná oblasť. Nedovoľte členom domácnosti a domácim zvieratám vstup do tejto oblasti, kým práce nie sú dokončené
 • pracovný priestor má byť utesnený od zvyšku domu pomocou plastových fólií a lepiacich pások, kúrenie a klimatizácia majú byť vypnuté
 • po dokončení práce môže inšpektor alebo nezávislý dodávateľ testovania vzduchu vykonať monitorovanie vzduchu, aby sa zabezpečilo, že nedochádza k zvyšovaniu obsahu azbestových vlákien vo vzduchu, čo môže byť potrebné ako ubezpečenie, že dodávateľ riadne vykonal svoju prácu
 • po ukončení prác dodávateľ vypracuje záverečnú správu, ktorej prílohami budú všetky povolenia od dotknutých úradov a doklady o bezpečnej likvidácii na skládke nebezpečného odpadu.

 

Likvidácia azbestu recykláciou?

Myšlienka recyklácie azbestu sa spája s niekoľkými rôznymi procesmi, ktoré by mohli ušetriť miesto a peniaze. Štúdia v Taliansku sa zamerala na použitie procesu mechanochemickej transformácie na stabilizáciu odpadu z azbestu a na bezpečné opätovné použitie týchto produktov. Štúdia skúmala v podstate transformáciu azbestu chryzotilu a amfibolu na nový amorfný materiál.

 

💡 Chryzotil a amfibol

Chryzotil

Chryzotil

Ambifol

Amfibol

Chryzotil patrí do skupiny vláknitých minerálov, ktoré označujeme ako serpentínový azbest a z hľadiska praktického využitia patrí medzi najdôležitejšie.Vyniká sivou, zelenou, žltou alebo hnedou farbou s hodvábnym leskom. Vláknitá odroda chryzotilu sa vyznačuje tým, že sa z nej oddeľujú ohybné vlákna. Práve tento typ minerálu sa najčastejšie vyskytuje v azbestových výrobkoch. (zdroj)

Amfibol je významný horninotvorný minerál. Amfibolový azbest pozostáva z ihlicovitých vlákien, ktoré veda považuje za nebezpečnejšie ako serpentínové azbesty, pretože sú príčinou mezoteliomu. (zdroj)

 

Mechanochemický proces v zásade štiepi chemické väzby v látke prostredníctvom nejakej chemickej reakcie (v tomto prípade mletia), ktorá mení celkovú štruktúru materiálu. Vo svojom experimente vedci použili vysokorýchlostný mlyn na drvenie rôznych vzoriek odpadových materiálov obsahujúcich azbest. Zistili, že boli schopní efektívne rozložiť azbestové vlákna. Analýza vzoriek ukázala, že azbest sa úplne transformoval do amorfného stavu už za štyri minúty.

Iná štúdia uskutočnená prostredníctvom amerického ministerstva energetiky sa zaoberala odstraňovaním azbestu z kontaminovaných materiálov, najmä kovov, použitím kúpeľa s hydroxidom sodným, ktoré by zabránilo vláknam vznášať sa vzduchom. Zostávajúca usadenina sa môže podrobiť intenzívnemu procesu tavenia a následne premeniť na sklo alebo sklokeramiku. Výsledný produkt nie je nebezpečný a kov aj novo formované sklo by sa mohli bezpečne znovu použiť.

Likvidácia azbestu formou recyklácie by mohla ušetriť množstvo kapacít na skládkach a aj znížiť riziká kontaminácie.

 

Zdroj informácií:


Ako sa vám páčil článok?
Autor článku
Avatar

Rada cestujem, mám rada ľudí a život, ktorý by sme si už bez rôznych pomocníkov do kuchyne alebo domácnosti ani nevedeli predstaviť. Niekedy sa však strácame v bludisku nespočetných možností, ktoré nám moderné technológie ponúkajú. Dúfam, že aj moje články vám trocha pomôžu v orientácii a aj vďaka nim sa rozhodnete vždy správne.

Komentáre

Je to riadna sprostovina organizovaná, či dezorganizovaná štátnym aparátom blbcov? Slúži na okradnutie vlastníkov starých striech chudobných ktorí pokrývali týmto najlacnejším materiálom hádam od 30 rokov minulého storočia. Vidíte to i na strechách komunít.
Včera pri pohľade na drevenice v Čičmanoch či ktorej rázovitej oblasti som videl plno azbestových striech s ktorých tie vlákna musia lietať po celom okolí prírodnej rezervácie a raja turistov?
Miesto toho aby sa štát ujal likvidácie terorizuje občanov?

Súhlasím z likvidáciou azbestových výrobkov. Bol to svojho času veľký omyl používať ho.
Pamätám si, ako sme ako deti radi hádzali štvorce eternitu do ohňa a ako to “krásne” strieľalo… Keď som si svojho času robil vlastné ústredné kúrenie, prvá podmienka bola vyvložkovať komín azbestovou rúrou. V mojom zamestnaní sa polotovary a materiály z azbestu bežne používali, opracovávali, rezali, brúsili atď. Kto na následky neskôr zomrel neviem a už sa to nikdy nedozviem. Ale veľa z nás tu ešte je a máme 70-80 a viac rokov. Asi sme mali šťastie… Ako ale príde k tomu spotrebiteľ, ktorý svojho času za nemalé peniaze kúpil doporučený azbestový materiál – trebárs krytinu na záhradnú chatku a teraz ho likvidácia bude stáť “od 10euro/m2”.. Nech si to každý vyráta. Je to bohapusté okrádanie občanov navyše podporované sankciami, pokutami, ba dokonca väzením. Potom sa čudujeme, že to mnohí riešia po svojom a vznikajú čierne skládky v lesoch, vodných zdrojoch atď. Navyše, kde máme záruky, že “podnikateľ” zaoberajúci sa zberom azbestu si jeho likvidáciu dá síce dobre zaplatiť. možno dostane aj dotáciu od štátu, ale časť, alebo možno aj väčšinu z neho zomelie, pridá do akéhokoľvek odpadového sypkého materiálu a tá naveky zmizne trebárs v podkladoch pod diaľnice, alebo v betónových nosníkoch..? Viem, je to možno konšpirácia, akých je dnes veľa, ale bohužiaľ sa neskôr aj mnohé potvrdili. Jednoznačne by sa mal o likvidáciu azbestu postarať štát, ktorý ho svojho času povolil, ba dokonca nariadil. Cena za ochotu azbest legálne zlikvidovať a odovzdať v príslušnej zberni by mala byť skôr symbolická a nie likvidačná.

Tak,tak.Ešte by mal štát vykupovať eternit,meter štvorcový 50 centov,alebo aj keď 10 centov.Tak by sa zabránilo poškodzovaniu ovzdušia a prírodných zdrojov.Kde sú teraz tý ochrancovia Zelený,oni by mali na to tlačiť.Tak,ako by to malo byť aj s plastovými fľašami,aby sa nepovaľovali po lesoch.Stačí ich vykupovať za smiešnu cenu aj azbest a občania sami vyčistia lesy od nebezpečného odpadu.Životné prostredie by malo podať návrh zákona,na výkup nebezpečného odpadu.Inak sa nikdy táto zem nevyčistí.

Dobrý deň. Prosím o radu. Ako postupovať ak mam podozrenie ze v byte alebo v okolí sa nachádza azbest a ako by som si to vedela s istotou preveriť. Koho kontaktovať. Dakujemm

V starých činžiakoch sú azbestové rúry a izolácia hádam všade aj bez preverovania?

toto všetko je len ťahanie peňazí z ľudí nič viac nič menej aké uvoľňovanie veď všade kde je azbestová strecha tak je kontaminovane celé okolie domu dvor cesta všetko po prudkom daždi je azbest všade to zhadzovanie strechy je už posledná kvapka do toho celého 3 až 5 dnove pomalé sakra drahé rozoberanie strechy viac toho da do okolia ako taká rýchla demontáž a zhodenie eternitu dole ale zakony su zakony 🙁

Rovnako môj názor. Ale…..štát ktorý dovolil tutu krytinu by sa mal na tej ekologickej likvidácii podieľať!!!
Len ide o ošklbanie ľudí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.