Savo Original 5 l

19. októbra 2021 0
Savo Original 5 l
  • Dostupnosť: Skladom
4,69 € s DPH Pozrieť najlepšiu ponuku
Heureka.sk

Výhody

  • veľké výhodné balenie
  • univerzálne použitie
  • likviduje baktérie, vírusy, riasy a mikroskopické huby

Čo o Savo Original 5 l píše eshop

Savo Original je výborný pomocník pre zachovanie Vášho domova a okolie čistého a bezpečného. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy, riasy a nižšie huby.Savo Original zlikviduje 99,9% baktérií a vírusov vo vašom okolí. Jeho použitie je všestranné. Spoľahlivo odstráni nebezpečné vírusy a baktérie, ktoré zamorujú povrchy vo vašej domácnosti a vodu v studniach a bazénoch. Má bieliace účinky ako jediný je vhodný aj pre pitnú vodu v studniach.

  • Standardné vety o nebezpečnosti:H290 Môže byť korozívna pre kovy.H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
  • Bezpečnostné upozornenia:P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.P391 uniknutý produkt.P501 Odstráňte obal v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdny obal do komunálneho odpadu.
  • Nebezpečné zložky:chlórnan sodnýhydroxid sodný

EUH206 Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Parametre produktu

Súhrn
VýrobcaSavo
ZnačkaSavo
Objem5 l

kde kúpiť
Heureka.sk ⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch
⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom"
4,69 € Do obchodu Heureka.sk
Vývoj ceny Savo Original 5 l


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.