Najčastejšie poruchy a chybové hlásenia kotla – Protherm, Buderus, Attack a iné

Jaroslava Putirková Téma 12. decembra 2018 0

Či už si vyberieme kotol na pevné palivo, plynový alebo elektrický, jedno majú spoločne. Vždy môže nastať moment, kedy sa objaví chybové hlásenie. Určite to poznáte aj vy. Na displeji začnú blikať neznáme čísla, nedajbože, aj v kombinácií s písmenami. Nemáte číslo na servis a ak hej, tak nedvíhajú? Stratili ste knižku s návodom? Nevadí. My sme pre vás spísali najčastejšie chybové hlásenia kotla, práve pre tieto príležitosti. Vždy je však dôležité kontaktovať servisného technika, ktorý ako odborník váš kotol prezrie, pomôže vám vyriešiť problém a predchádzať ďalším. Preto sme pridali aj stránky, kde si môžete kontakt vyhľadať pre efektívnejšie riešenie. 

Typy kotlov, najčastejšie poruchy a ako im predchádzať

Poznáme tri základné typy kotlov, ktoré sa využívajú najčastejšie.

 • plynový kotol
 • elektrický kotol
 • kotol na tuhé palivo

Výber správneho kotla ovplyvňuje rad faktorov:

 • počet ľudí v domácnosti
 • umiestnenie zariadenia
 • veľkosť tepelných strát objektu
 • iné

Preto je dôležité aby ste sa poradili s odborníkom, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní. Správnym výberom predídete veľa nepríjemnostiam a vyhnete sa zbytočne vyhodeným peniazom. Zlá voľba kotlu je častou príčinou zobrazovania chybových hlásení.

Najčastejšie poruchy kotla

Najčastejšie poruchy plynového kotla sú:

 • zavretý uzáver plynu
 • nefunkčné batérie v priestorovom termostate
 • nefunkčná elektrická zásuvka pri plynovom termostate
 • použitie rozdvojky pri plynovom kotli v elektrickej zásuvke
 • nedostatočné množstvo vody v obehu ústredného kúrenia
 • vysoká prašnosť prostredia alebo zanedbaný servis

💡 Tip: Ak je váš kotol odstavený, môžete zvoliť dočasnú alternatívu v podobe elektrického radiátora. Môžete si pozrieť našu recenziu a výber najlepších radiátorov aktuálne na trhu.

Ako predchádzať poruchám kotla

Najdôležitejší je pravidelný servis kotla. Ak podceníte servis a preventívne prehliadky, môžete si byť viac než istí, že chybové hlásenia sa budú objavovať častejšie. Preventívne prehliadky sa pohybujú od 20-100€, pokiaľ však začnete robiť prehliadky pravidelne, bude stačiť jedna za rok. Určite je to lepšia investícia, ako kúpa nového kotla.

Pravidelnou preventívnou prehliadkou sa dá predchádzať nepríjemným poruchám. Servisný technik vám môže ukázať, ako si poradiť v krízových situáciach a aké sú možnosti. Hlavne myslite na bezpečie svojej domácnosti. Nájdite si svojho servisného technika v okolí a zverte mu svoj kotol do rúk. Tak sa najlepšie zbavíte chybových hlásení kotla.

Odstraňovanie chybného hlásenia kotla

Zverte svoj kotol do rúk odborníka.

Najčastejšie chybové hlásenia kotla

Môže sa stať nepríjemná situácia, kedy naše kúrenie zlyhá, a nám je doma zrazu zima alebo netečie teplá voda. Na obrazovke kotla hlási chybu a vy neviete, ako si poradiť. Najvhodnejšie riešenie je zavolať servisného technika. Do jeho príchodu však môžete skúsiť skontrolovať základné nastavenia. Spísali sme pre vás najčastejšie chybné hlásenia kotla, ktoré sa môžu vyskytnúť aj u vás doma

Protherm

Protherm logo

Protherm je nemecká značka pod záštitou Vaillant Group, ktorá vyrába kotle v Skalici už od roku 2001. Vyrábajú kotle zamerané na ohrev vody, ktoré sa montujú za pomoci elektronických pracovných postupov. Vďaka nim je montáž kotlov pomerne ľahšia a znižuje sa riziko pochybenia. Na svojom konte majú veľké množstvo značiek.

 • F0 Strata tlaku vykurovacej vody – strata tlaku vykurovacej vody (pod 0,6 bar), kotol je automaticky odstavený z prevádzky. Doplňte tlak vykurovacej vody v rozmedzí 1-2 bar, následne kotol svoju činnosť sám obnoví.
 • F1 Prerušený snímač vratného potrubia – skontrolujte snímač, či je správne zapojený alebo či nemá poruchu. Ak je zapojený správne a nefunguje, zavolajte servisného technika. Je možné, že je snímač poškodený.
 • F3 Zvýšenie teploty vykurovacej vody – prekročenie maximálnej teploty vykurovacej vody 95°C, vypnite a zapnite kotol, jeho činnosť sa obnoví po vychladnutí vody. Problém môže byť aj v pripojení s elektronikou zásobníka. Skontrolujte či je správne zapojený. Ak nepomôže resetovanie, zavolajte technika. Problém môže byť v zanesení čerpadla alebo filtra. (pri starších kotloch F3=F20)
 • F4 Snímač teploty teplej vody je prerušený – kotol je odstavený z bežnej prevádzky, ohrev zásobníka teplej vody sa vypne. Kúrenie by nemalo byť ovplyvnené. Skontrolujte odpor snímača a prívodné káble vedúce z riadiacej dosky do snímača. Ak je všetko na mieste, je potrebné zavolať technika.
 • F5 Porucha vonkajšieho čidla – pravdepodobne došlo k skratu alebo k vypojeniu vonkajšieho čidla. Skontrolujte správne pripojenie vonkajšieho čidla. Porucha taktiež signalizuje ak ste zvolili spôsob riadenia kotla podľa vonkajšej teploty a vonkajšie čidlo nevlastníte. V tomto prípade prestavte riadenie kotla.
 • F6 Prerušenie vnútorného čidla – skontrolujte pripojenie senzoru alebo snímača. Skontrolujte jeho nastavenia, či sú správne. Pri tejto poruche je však najlepšie zavolať servis. Čidlo môže byť poškodené a bude potrebná výmena.
 • F10 Skrat snímača vykurovacej vody na výstupe – skontrolujte snímač, či je správne zapojený alebo či nie je poškodený kábel. Ak ste nič nezbadali zavolajte servis, je možné, že snímač je poškodený a bude ho treba vymeniť.
 • F20 (*F3) Prehriatie kotla – došlo k prehriatiu kotla, ten sa vypne a po vychladnutí obnoví svoju činnosť. Ak sa hlásenie opakuje, zavolajte servis, môže byť upchatý filter.
 • F22 Nedostatočné množstvo vody – v systéme vykurovacej vody je nedostatočné množstvo vody. Kotol sa automaticky odstaví z prevádzky. Je potrebné okruh vykurovanej vody doplniť správnym množstvom a zresetovať kotol. Je však najvhodnejšie zavolať servisného technika, ktorý to spraví správne.
 • F28 (*F1) Strata plameňa – došlo k strate plameňa vplyvom prerušenia dodávky plynu do kotla. Vypnite a po chvíľke znova zapnite kotol hlavným vypínačom (RESET)

*v starších verziach sa môžu hlásenia líšiť F3=F20 a F1=F28

💡 Kontakt na servis

Vyhnite sa nepríjemnostiam a kontaktujte servisných technikov, ktorí vám poradia a pomôžu vyriešiť váš problém. Na stránkach protherm.sk v sekcí Kontakt: predaj,montáž,servis si pomocou vyhľadávania nájdete, na koho sa vo vašom okolí môžete obrátiť.

Junker logoJunkers & Bosch

Junkers sa zameriava na celú radu výrobkov v oblasti tepelnej techniky. Je súčasťou spoločnosti Bosch Termotechnika. Ich výrobky sú známe po celom svete a majú pod sebou 7 najpredávanejších značiek.

 • A2 Únik spalín z komory horáku – je potrebné skontrolovať výmenník tepla, môže byť znečistený, zavolajte servisného technika.
 • A3 Problém s prípojkami ventilátora alebo tlakového spínača – skontrolujte prípojky, či sú správne zapojené alebo nie sú poškodené.
 • A3 Čidlo teploty spalín nebolo rozpoznané – skontrolujte bezpečnostnú kontrolu spalín a jeho pripojenie.
 • A4 Poškodenie kontroly úniku spalín – potrebná kontrola čidla teploty spalín a pripojovacích káblov, či nie sú prerušené.
 • A7 Problém s čidlom výstupu teplej vody – skontrolujte čidlo a jeho prípojky, či sú správne zapojené.
 • A7 Problém s tepelným čidlom teplej vody – mohlo skratovať teplotné čidlo, je potrebné ho skontrolovať a zavolať servisného technika.
 • A9 Nesprávne namontované tepelné čidlo teplej vody – potrebné skontrolovať miesto montáže, poprípade demontovať čidlo a znovu namontovať s tepelne vodivou pastou. Vhodné je zavolať servisného technika pre správne zaobchádzanie.
 • CE Nízky tlak vo vykurovacom zariadení – je potrebné doplniť tlak v zariadení na 1,5 BAR. Zavolajte servisného technika.
 • EA Porucha plameňa – skontrolujte či je plynový kohútik otvorený, prívod pretlaku plynu, sieťové pripojenie, zapaľovacie elektródy s káblom a ionizačné elektródy s káblom. Najvhodnejšie je zavolať servisného technika.

💡 Kontakt na servis

Pre odbornú radu a kvalitné odstránenie poruchy kontaktujte servisných technikov, ktorí váš kotol zaevidujú a pomôžu vám pri nepríjemných problémoch. Na stránkach junkers-servis.sk nájdete kontakt, kde vám poradia ako problém odstrániť a ako mu predchádzať.

Viessmann logoViessmann

Skupina Viessmann je nemecká značka, ktorá je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov.

 • AB Režim riadenia – zlyhanie snímača teploty, skontrolujte zapojenie káblom, kontaktujte servisného technika.
 • EE Horák je v poruchovom režime – pri spustení horáku je plameň príliš slabý. Skontrolujte prívod a zapaľovanie. Kontaktujte servisného technika.
 • 80 Riadiaca jednotka horáka je v poruchovom stave – systém, sa ochladzuje. Ovládacia jednotka horáka bola zablokovaná, nastal skrat snímača teploty vykurovacej vody. Vyskúšajte reštartovať kotol. Určite kontaktujte servisného technika.
 • A9 Komunikačná chyba prístroja Open Them – skontrolujte pripojenie, pre prípadné vymenenie prístroja Open Them zavolajte servisného technika.
 • F1 Prekročená maximálna hodnota spalín – skontrolujte stav naplnenia vykurovacieho zariadenia a obehové čerpadlo. Je potrebné odvzdušnenie zariadenia. Kontaktujte servisného technika.
 • F2 Porucha horáka – riadiaca jednotka je v poruchovom režime, systém sa ochladzuje. Skontrolujte stav naplnenia vykurovacieho zariadenia, obehové čerpadlo a odvzdušnite zariadenie. Zariadenie reštartujte a zavolajte servisného technika.
 • F2 Kódová karta – kódová karta nebola vložená správne alebo sa nezhoduje s riadiacou jednotkou.
 • F4 Porucha horáka – chýba signál plameňa. Skontrolujte zapaľovaciu a ionizačnú elektródu a spojovacie káble. Zmerajte tlak plynu a skontrolujte plynový regulátor a zapaľovanie. Následne urobte reštartovanie kotla.
 • F5 Porucha tlakového spínača – tlakový spínač neukazuje žiaden tlak, chyba elektronického pripojenia, uzavretý ventil plynu, problémy so zásobovaním plynu. Kontaktuje servisného technika.
 • F9 Nízke otáčky pri štarte horáka – skontrolujte ventilátor, spojovacie zariadenie k ventilátoru, napájanie na ventilátor a riadenie ventilátoru. Kotol reštartujte.
 • F10 Teplotné čidlo odpadového vzduchu – teplotné čidlo odpadového vzduchu je porušené. Kontaktujte servisného technika.
 • FD Porucha riadiacej jednotky horáku – systém sa ochladzuje, riadiaca jednotka horáka bola zablokovaná. Porucha snímača teploty vykurovacej vody. Kontaktujte servisného technika.

💡 Kontakt na servis

Pre bezpečnosť vás a vašej rodiny vyhľadajte servisného technika a predchádzajte nepríjemnostiam. Na stránke viessmann-partner.sk nájdete informácie o servisných technikoch vo vašom okolí.

Villant logoVaillant

Vaillant je nemecká značka, ktorá na trhu pôsobí viac ako 140 rokov. Má za sebou niekoľko ocenení a stále sa zdokonaľuje.

 • F20 Obmedzovač teploty – umiestnenie káblov nie je správne, alebo je uvoľnený kontakt. Skontrolujte pripojenie. Zavolajte servisného technika.
 • F22 Nedostatok vody – málo alebo žiadna voda v kotle, snímač tlaku vody je porušený, kábel k čerpadlu alebo snímaču vody je uvoľnený alebo poškodený. Zavolajte servisného technika.
 • F24 Príliš rýchly nárast teploty – čerpadlo zablokované, nižší výkon čerpadla, vzduch vo výrobku, príliš nízky tlak, gravitačná brzda blokovaná alebo zle nainštalovaná. Zavolajte servisného technika.
 • F26 Nefunkčný plynový ventil – skontrolujte pripojenie krokového motora plynovej armatúry (plynového ventilu). Môže byť problém aj s pripojením konektoru na doske plošných spojov alebo je prerušený kontakt. Túto chybu môže spôsobovať aj nefunkčná elektronika. Je potrebné kontaktovať servisného technika.
 • F28 Neúspešné zapálenie – nefunkčný plynomer alebo kontrolór tlaku plynu aktivovaný, vzduch v plyne, hydraulický tlak príliš malý, cesta kondenzátu upchatá, zlá plynová tryska alebo nesprávne uzemnenie výrobku. Skúste reštartovať zariadenie. Kontaktujte servisného technika.
 • F29 Opakované neúspešné zapálenie – prívod plynu dočasne prerušený, cesta kondenzátu je upchatá, zapaľovací transformátor má výpadok. Reštartujte zariadenie. Kontaktujte servisného technika.
 • F36 Porucha v obvode spalín – kontaktujte servisného technika. Spaliny môžu byť vypúšťané do ovzdušia.
 • F61 Závada aktivácie plynovej armatúry – plynová armatúra sa nemôže aktivovať, skontrolujte káble a pripojenie. Zavolajte servisného technika, je možné, že sa armatúra poškodila a bude ju treba vymeniť.
 • F75 Žiadna skoková identifikácia pri spustení čerpadla – snímač tlaku vody alebo čerpadlo sú poškodené, vzduch vo vykurovacom zariadení, príliš málo vody vo výrobku. Skontrolujte nastaviteľný obtok. Zavolajte servisného technika.

💡 Kontakt na servis

Nečakajte, kým sa kotol opraví sám. Vyhľadajte odborníka vo vašom okolí a neriskujte bezpečnosť. Na stránke firmy vaillant.sk pomocou vyhľadávania partnerov, ľahko nájdete, ktorý servisný technik vo vašom okolí by vám mohol pomôcť odstrániť problém a predchádzať ďalším.

Displej kotla

Je dôležité sledovať informácie na displeji kotla.

Attack

Attack logo

Slovenská firma, ktorá vyrába tepelnú techniku. Má za sebou 19 ročnú tradíciu a spokojných zákazníkov. Majú na svojom konte rôzne druhy kotlov, plynové, na tuhé palivo, palety, akumulačné nádrže a iné.

 • E02 Poruchy tlaku kotla – hodnota tlaku vykurovacieho kotla mimo prevádzkový limit alebo poškodený snímač tlaku. Skontrolujte tlak a zavolajte servisného technika.
 • A01 Porucha horáka – chyba zapaľovacej a ionizačnej elektródy/poškodený plynový ventil/upchatý sifón. Skontrolujte káblové zapojenie elektród, či je správne umiestnený plynový ventil skontrolujte tlak plynu v sieti a čistotu sifónu.
 • A03 Ochranný zásah pri prehriatí – poškodený senzor vykurovania, voda v zariadení necirkuluje alebo je rozvodné zariadenie zavzdušnené. Skontrolujte správne umiestnenie a činnosť senzora vykurovania, skontrolujte obehové čerpadlo, filter alebo odvzdušnite rozvodný systém.
 • F13 Porucha sondy spalín – poškodená sonda, káble v skrate, prerušené káble. Skontrolujte káblové zapojenie alebo vymeňte senzor. Kontaktujte servisného technika.
 • F37 Nesprávny tlak vody v zariadení – príliš nízky tlak, naplňte zariadenie. Snímač tlaku vody nie je zapojený alebo je poškodený. Skontrolujte snímač tlaku.

💡 Kontakt na servis

Najlepšia možnosť pri riešení problému s kotlom je kontaktovať servisného technika. Na stránke attack.sk je zobrazená Servisnú sieť technikov, kde si veľmi ľahko vyhľadáte pomoc vo vašom okolí.


Autor článku
Jaroslava Putirková

Baví ma čítanie a spoznávanie nových možností. Teší ma, keď prídem na niečo užitočné a môžem to posunúť ďalej ľuďom, ktorí to využijú. Či už sa to týka rád alebo pomoci pri výbere. Hlavne v dnešnej dobe, keď je na trhu veľká škála elektroniky a spotrebičov, je dôležité vybrať si správne.

Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.