Americká chladnička – majestátne rozmery s nádychom luxusu

Redakcia DoDomácnosti.sk Téma 4. októbra 2021 0

Trh chladničiek sa prispôsobuje potrebám spotrebiteľov a snahou výrobcov je ponúknuť okrem základného úžitku aj iné funkcie s prínosom pre celú rodinu. Slovenské domácnosti sa začínajú čoraz viac zaujímať o americké chladničky, ktoré sú stelesnením vyššieho štandardu. Viete však, v čom spočívajú ich výhody?

Pre mnohopočetnú rodinu je pri výbere chladničky prioritou najmä veľký úžitkový priestor. Často preto zvažujú výber chladničky, ktorá bude disponovať objemným a prehľadným priestorom a ponúkne aj ďalšie pokročilé funkcie. Pokiaľ vám to priestory kuchyne dovoľujú, môžete voliť aj spomedzi rozmernejších variantov.

Americké chladničky sú totiž spojením veľkého priestoru a nadštandardnej vybavenosti.

💡💡 u nás nájdete celý test amerických chladničiek

 

Nepodceňte rozmery a konečné umiestnenie

Okrem vhodného umiestnenia v kuchyni je vhodné upriamiť sa aj na celkový presun a zvážiť, či tieto enormné rozmery chladničky prejdú cez viacero dverí. Určite by ste mali myslieť aj na samotný presun a miesto konečného uloženia chladničky. Tá by totiž nemala byť v blízkosti zdrojov tepla, nakoľko by hrozilo časté prehrievanie a ohrozenie jej celkového chodu. Rozhodne by nemala byť ani v bezprostrednej blízkosti stien a určite by mal medzi chladničkou a stenou zostať nejaký voľný priestor. To isté platí aj na miesta, na ktoré vyžaruje priame slnečné žiarenie a chladnička by sa na takom mieste určite nemala nachádzať. Zvážiť by ste však mali aj vhodnosť podláh, keďže rozmery americkej chladničky zodpovedajú aj jej väčšej hmotnosti.

Mali by ste sa však zamyslieť aj nad samotnou hlučnosťou chladničky, nakoľko tieto americké patria k tým najhlučnejším. Na tento parameter sa totiž často zabúda a mnohí až doma zistia, aký rušivý element si do svojho bývania vlastne zaobstarali. Upriamiť by ste sa mali teda aj na toto kritérium a vyhľadávať chladničku s optimálnou hlučnosťou. Tá by však nemala presahovať viac ako 40 decibelov, pričom súčasná ponuka sa pohybuje od 36 dB až do 50 decibelov. Tento údaj nájdete uvedený aj na energetickom štítku a rozhodne by ste ho nemali podceniť najmä v prípadoch, ak bývate v byte s malými rozmermi alebo máte prepojenú kuchynskú časť s obývacou izbou.

otvorená americká chladnička plná potravín

Americká chladnička je typická svojimi veľkými rozmermi

 

Kapacita s dvojnásobným objemom

Americká chladnička vám v porovnaní s nižšími triedami bežných chladničiek poskytne až dvojnásobný objem. Pozornosť treba venovať však aj samotným rozmerom, ktoré zodpovedajú kapacite chladničky. Ak chcete, aby vaša chladnička pracovala správne a nijako neohrozovala svoj bežný chod, zvážiť by ste mali aj jej naplnenosť. Kým prázdna chladnička spotrebuje veľké množstvo energie na chladenie, tá preplnená bude hrozbou zase pre jej celkové fungovanie. Optimálne je preto udržiavať chladničku plnú do dvoch tretín. Vychladené potraviny si tak udržujú stabilnú teplotu, čím znižujú celkovú spotrebu energie. Takým bežným štandardom pri amerických chladničkách je objem v rozmedzí 300 až 450 litrov.

 

💡 TIP – Test amerických chladničiek Ak plánujete kúpu americkej chladničky, chcete vedieť ako si správne vybrať a ktoré modely sú najlepšie, odporúčame náš aktuálny test.

💡💡 u nás nájdete celý test amerických chladničiek

 

Systém rozloženia dverí

Poznáme dvojdverové chladničky nazývané aj ako Side by Side. Práve tie predstavujú dve vertikálne dvere oddeľujúce chladiacu časť chladničky od tej mraziacej. Kým mrazená časť sa nachádza zvyčajne na ľavej strane, celá pravá časť je určená na chladenie. Poznáme však aj ich obdobnú verziu, pričom ide o trojdverové chladničky, kde je pravá chladiaca časť rozdelená ešte na dve časti.

Štvordverové chladničky sú vyjadrením horizontálneho delenia. Kým vrchná časť predstavuje spojenú chladiacu časť, v spodnej časti dolných dverí sa nachádzajú dva samostatné mraziace priestory.

Známy je však ešte aj tretí typ pod označením French door a tieto chladničky sú konštrukciou podobné tým štvordverovým. Horná časť zostáva nezmenená a za vrchnými dvojkrídlovými dverami sa nachádza chladiaci priestor. Priestor na mrazenie sa však líši a namiesto dverí prináša rad zásuviek, ktoré sa vysúvajú smerom von z chladničky.

žena vyberá potraviny z americkej chladničky

Ponuka amerických chladničiek sa líši aj systémom rozloženia dverí

 

Prevádzkové parametre

Teplota prostredia, kapacita mrazenia a mraziaca trieda vplývajú na správny chod chladničky a v prípade, že jedna z nich nie je optimálna, okrem vyššej spotreby energie sa tým zvyšuje aj riziko nesprávneho fungovania chladničky. Pozrime sa preto, čo si pod jednotlivými parametrami predstaviť a podľa čoho sa riadiť aj pri konečnom výbere.

 

Klimatická trieda

Pod týmto atribútom si možno predstaviť optimálnu teplotu prostredia, v ktorom bude chladnička fungovať. Pokiaľ by sa zariadenie nachádzalo v neprimeranej vonkajšej teplote, výrazne by sa obmedzil jej chod, preťažil kompresor, čím by sa zvýšili riziko skrátenia životnosti chladničky. Dnešná technologická doba posúva vpred aj tento parameter a niektoré chladničky disponujú viacerými klimatickými triedami a tomu priamo zodpovedá aj väčšie ohraničenie optimálnej teploty prostredia. Poznáme štyri a označené sú písmenami SN, N, T a ST a vo väčšine domácností postačí klimatická trieda so skratkou N.

Poznáme tieto štyri typy klimatických tried:

  1. SN – subnormálna teplota (10 °C až 32 °C),
  2. N – normálna teplota (16 °C až 32 °C),
  3. ST – subtropická teplota (18 °C až 38 °C),
  4. T – tropická teplota (18 °C až 43 °C).

 

Mraziaca kapacita

Kapacita mrazenia je známa aj pod označením mraziaci výkon. Tento údaj nám približuje, aké veľké množstvo potravín je schopná kombinovaná chladnička zamraziť behom 24 hodín. Obvykle sa pre lepšiu predstavu uvádzajú potraviny v kilogramoch, hľadajte preto túto informáciu pod označením: presný počet kg / 24 hod. Ponuka chladničiek sa líši aj v tomto parametre, pokiaľ patríte k tým používateľom, ktorí majú v pláne mraziť si úrodu zo záhrady alebo mať početnejšiu zásobu, hľadajte čo najvyšší mraziaci výkon. Ten sa zväčša pohybuje pri 30 kg / 24 hod, pričom ten minimálny je 12 kg / 24 hod.

 

Štyri stupne mraziacej triedy

Okrem klimatickej triedy a kapacity mrazenia však poznáme aj triedu mraziacu a tá sa vyskytuje ako pri samostatných mrazničkách, tak aj pri kombinovaných chladničkách. Mraziaca trieda sa označuje snehovými vločkami alebo hviezdičkami. Tie sú vyjadrením najnižšej možnej teploty mrazenia potravín.

Ak chcete uchovávať výlučne polotovary a pôjde o krátkodobé skladovanie počas niekoľkých dní, postačí vám označenie s jednou vločkou značiace teplotu -6 stupňov Celzia. Dve hviezdičky predstavujú o niečo dlhšie uchovanie podobného typu v priebehu týždňov do maximálnej najnižšej teploty -12 °C. Pri troch snehových vločkách možno hovoriť už o dlhodobom skladovaní potravín na niekoľko mesiacov na teplote -18 stupňov Celzia, kým štyri vločky predstavujú možnosť urobiť tak dlhodobo pri maximálnej najnižšej teplote -24 °C.

 

Počet kompresorov

Americké chladničky sú podobne ako tie bežné vybavené jedným alebo dvoma kompresormi a podľa toho sa líšia aj chladiacimi okruhmi. Chladničky s jedným kompresorom môžu mať jeden chladiaci okruh spoločný ako pre časť chladenia, tak aj mrazenia alebo disponovať dvoma chladiacimi okruhmi s možnosťou riadiť teplotu zvlášť v chladiacej aj mraziacej časti. Ak je pre vás podstatný nízky prevádzkový hluk, siahnuť by ste mali po chladničke s invertorovým kompresorom.

 

Jeden kompresor, jeden chladiaci okruh

Výhody jednokompresorovej chladničky s jedným okruhom chladenia sú nižšia obstarávacia cena a malá spotreba energie. Medzi nedostatky tohto typu patrí zase konštantná teplota mrazničky s možnosťou nastaviť teplotu iba v chladiacej časti. V prípade vypnutia musíte rátať taktiež s tým, že sa zariadenie vypne celé.

 

Jeden kompresor, dva chladiace okruhy

Americké chladničky s jedným kompresorom disponujú dvoma okruhmi chladenia a sú akousi zlatou strednou cestou medzi jedným okruhom chladenia u jedného kompresora a tými chladničkami s dvoma kompresormi. V porovnaní s predošlým typom majú o niečo vyššiu kúpnu cenu a dvom okruhom riadenia zodpovedá aj nárast spotreby energie. Na druhej strane však je značnou výhodou manuálne nastavenie teplôt pre oba okruhy zvlášť. A pozitívom je aj to, že si používateľ môže zvoliť, ktorú časť chce vypnúť a nemusí tým pozastaviť celkový chod zariadenia.

 

Dva kompresory, každý so samostatným chladiacim okruhom

Chladničky s dvoma kompresormi sú najčastejším typom a oddeľujú mraziacu časť od tej chladiacej, pričom každá z nich má svoj samostatný okruh chladenia. Možnosť jednotlivo nastavovať teploty a oddelene jednotlivé časti aj vypínať v tomto prípade opäť funguje, možno tak hovoriť o úplne nezávislej prevádzke oboch samostatných častí. Rátať však treba s vyššou cenou v porovnaní s jednokompresorovou americkou chladničkou, čomu zodpovedá aj vyššia spotreba.

americká chladnička, dávkovač vody / ľadu

Pri amerických chladničkách spotrebiteľ vyhľadáva najčastejšie tie so zásobníkom vody

 

Preferované funkcie

Medzi najvyhľadávanejšie funkcie amerických chladničiek patria zásobník vody s dávkovačom ľadu. Zásobník vody sa často nachádza na vonkajšej strane dverí chladničky  a pokiaľ uvažujete o kúpe americkej chladničky, táto funkcia je skutočne vyhľadávaným prvkom. Veď kto by nechcel mať kedykoľvek prísun vychladenej vody s možnosťou vložiť do nápojov pár ľadových kociek?

Pri zásobníku vody však poznáme dva typy. Jeden je časovo náročnejší a predstavuje zložitejšiu inštaláciu, kým druhý značí nutnosť zásobník pravidelne dopĺňať. Ten náročnejší spočíva na princípe pripojenia k vodovodu, čím umožňuje používateľovi kedykoľvek túto funkciu využívať a okúsiť aj výrobník ľadu. Nutná je však pravidelná výmena filtra a jeho čistenie. Pri type, kde je zásobník vody integrovaný, hovoríme o pravidelnom dopĺňaní vody s obmedzeným objemom nádoby a častom čistení.

Niektoré modely majú v ponuke aj vlastnú verziu mini baru, pričom jeho úžitok spočíva najmä v chladení nápojov. Nemusíte však otvárať celú chladničku, postačia vám priamo dvere vedúce do mini baru. Táto funkcia je známa pod označením Door in Door, čo si voľne môžeme preložiť ako „Dvere v dverách“. Vravíte si, že ide o zbytočnosť? Skúste sa pozrieť na praktickú stránku, nakoľko týmto spôsobom neotvárate celé priestory chladničky alebo iba tú konkrétnu časť s chladenými nápojmi, čím výrazne ušetríte energiu a zbytočne tak neunikne studený vzduch.

Rôzne funkcie ovplyvňujú aj lepší chod znižujú celkovú spotrebu. Napríklad chladničky vybavené špeciálnou zásuvkou s nulovou zónou predlžujú čerstvosť potravín, kým ionizátor bojuje účinne proti výskytu mikroorganizmov. Pre zbavenie sa nepríjemných pachov a nečistôt pomáha zase antibakteriálny filter a nápomocná je aj funkcia No Frost, ktorá zabraňuje tvorbe námraz optimálnym rozložením chladu.

Špeciálna zásuvka s nulovou zónou pre čerstvosť potravín

Špeciálna zásuvka s nulovou zónou predĺži čerstvosť potravín

 

Otázka spotreby energie

Z hľadiska spotreby energie už samotný objem amerických chladničiek napovedá, že pôjde o energeticky náročnejšie zariadenia v porovnaní s bežnými chladničkami. Ak však pri kúpe investujete do vyšších energetických tried a namiesto bežnej triedy A siahnete po vyššej energetickej triede A+++, na spotrebe energie niekoľkonásobne ušetríte.

O niečo nižšej spotrebe energie pomáha aj systém rozdelenia dverí. V prípade, že potrebujete konkrétnu potravinu, nemusíte otvárať celú chladničku ale len príslušné dvere, do ktorých ste ju umiestnili.

Jedným z parametrov, o ktorom sa taktiež treba informovať je akumulačná doba. Tá je vyjadrením času, po akú dobu zostanú potraviny mrazené, ak dôjde k poruche alebo výpadku elektrického prúdu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že farba a cena by nemali byť pri výbere kľúčovými prioritami. Uviedli sme si totiž viacero dôležitých parametrov a práve tie by mali byť pre spotrebiteľa správnou cestou k tomu, ako prispôsobiť kúpu chladničky priamo vašej domácnosti. Viacero značiek nezaostáva v ponuke amerických chladničiek, nemáte tak problém nájsť svojho favorita. Či už pôjde o Samsung, Beko alebo to bude americká chladnička Gorenje, výber je len na vás. Nezabudnite si ho však prispôsobiť svojim preferenciám.


Ako sa vám páčil článok?
Autor článku
Redakcia DoDomácnosti.sk

Tento článok pre vás pripravili redaktori magazínu DoDomácnosti.sk. Hľadáme to, čo vás zaujíma. Testujeme, porovnávame, recenzujeme všetko, čo patrí do domu, bytu, záhrady, či dielne. Kontakty na nás nájdete v sekcii O webe.

Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.