Veľký zoznam výučbových webov a nástrojov pre domácu edukáciu + TIPY na edukačné appky a programy v TV

Petra Lyžičiarová Téma 13. apríla 2020 0

Vzdelávanie sa dnes pre koronavírus presunulo zo škôl do domácností, preto zrejme viacerí rodičia i študenti a žiaci hľadajú spôsoby, akými sa efektívne učiť aj doma. Keďže sú školy zatvorené, učitelia i žiaci a ich rodičia majú len obmedzené spôsoby vzájomnej komunikácie a náš vzdelávací systém prechádza niečím novým a nečakaným. Do hry sa však vďaka moderným technológiám dostávajú výučbové a edukačné programy pre domáce vzdelávanie.

My vám v článku prinášame veľký prehľad výučbových webov a rôznych nástrojov pre domácu edukáciu. Dozviete sa, kde nájdete úlohy z rôznych predmetov pre dané ročníky, diktáty, testy i zaujímavé interaktívne aktivity. No a pridáme aj zoznam niekoľkých užitočných vzdelávacích aplikácií a televíznych programov.

Vzdelávacie a edukačné programy na webe

Vzdelávacích a edukačných online programov je skutočne veľa a mnohé z nich sú krásne prepracované, zaujímavé a interaktívne. Žiaci sa tak učia nové veci veľmi pútavým spôsobom, ktorý ich len tak neomrzí. Na výber je množstvo edukačných programov pre rôzne školské predmety i jednotlivé školské ročníky. Podrobnejšie sa pozrieme na niektoré z nich, no a veľký prehľad aj s krátkym popisom nájdete v tabuľke.

 

Viki

Ide o najväčší slovenský vzdelávací portál, ktorý je plný online materiálov pre vzdelávanie žiakov základných aj stredných škôl. Nájdete tu však aj zaujímavé interaktívne materiály pre škôlkarov. Učenie pomocou vzdelávacích programov, ktoré ponúka Viki je pestré, efektívne a atraktívne pre žiakov i študentov. No a pre najmenšie deti pôsobí učenie ako hra.

V ponuke je množstvo vzdelávacích videí a interaktívnych materiálov z oblasti prírodných vied, jazykov, hudby, umenia či náboženstva. Zaujímavá je aj možnosť vytvárania vlastných interaktívnych lekcií, kvízov, kníh či rôznych edukačných materiálov, ktoré je možné zdieľať s ostatnými. Veľkým plusom je, že ak dieťaťu zadáte nejakú úlohu, sama sa vyhodnotí, a tak nemusíte nič opravovať a kontrolovať. Viki je možné používať aj ako mobilnú aplikáciu.

Edukačný program Viki

Edukačný program Viki ponúka interaktívne spôsoby učenia sa pre škôlkarov i pre žiakov základných aj stredných škôl

 

Fenomény sveta

Ide o web určený na medzipredmetové vzdelávanie pre deti na druhom stupni základných škôl, pričom základom vzdelávania sú tu videá z dielne BBC. Metódy a aktivity navrhnuté tak, aby sa pri nich zapájali viaceré zmysly žiakov, a tak dochádza k podnecovaniu pozornosti a stimulácii pamäte.

Veľkou výhodou materiálov na webe Fenomény sveta je, že vedú žiakov k premýšľaniu v súvislostiach, pretože prepájajú rôzne predmety. Žiaci sa tak pozerajú na svet v celistvosti a nielen ako na niečo, čo sa učili na tom ktorom predmete v škole.

Na edukačnom webe Fenomény sveta nájdete 450 aktraktívnych vzdelávacích videí od BBC, interaktívne cvičenia na preverenie vedomostí, edukačné motivačné hry a pestrú paletu aktivít.

V súčasnosti sú materiály dostupné zadarmo. Stačí sa registrovať a použiť pri prihlásení heslo “skolazdomu”. Toto heslo je platné do 15.4.2020, a tak odporúčame pre aktuálne informácie sledovať facebookovú stránku Fenomény sveta.

Vzdelávací web Fenomény sveta

Vzdelávací web Fenomény sveta

 

Planéta vedomostí

Planéta vedomostí je web, na ktorom nájdete viac ako 30-tisíc vzdelávacích materiálov. Nájdete tu materiály pre žiakov základných aj stredných škôl. Ide o komplexný nástroj určený skôr pre školy a učiteľov, ktorý poslúži pri príprave materiálov na výučbu, ale aj na prácu počas hodín a kontrolu domácich úloh. Dá sa využiť aj na domáce vzdelávanie, avšak podľa môjho názoru ide v porovnaní s predchádzajúcimi spomínanými webmi o menej aktraktívnu podobu.

Za nevýhodu považujem, že web je trošku neprehľadný a z hľadiska vzhľadu stránky pôsobí oproti tým predchádzajúcim dvom dosť zastaralo. Nájsť tu môžete materiály z prírodovedných predmetov či z anglického jazyka, avšak slovenčinu a literatúru som tam nenašla. Vzdelávacie materiály z oblasti matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy a biológie sú tvorené videami, animáciami, prezentáciami, ale aj 3D modelmi či interaktívnymi cvičeniami a lekciami.

Vzdelávací portál Planéta vedomostí

Vzdelávací portál Planéta vedomostí

 

Didakta

Tento vzdelávací web je v súčasnosti bezplatne prístupný, a to počas celej doby karantény. Prihlásiť naň sa viete pomocou prihlasovacieho mena minedu@didakta.sk a hesla MINEDU. V ponuke tu nájdete 39 vzdelávacích interaktívnych titulov, ktoré pokrývajú široké spektrum vyučovacích predmetov na prvom aj druhom stupni základných škôl. Programy, ktoré tu nájdete, sú určené primárne na overovanie a precvičovanie vedomostí žiakov.

K obsahu webu Didakta je možné pristupovať klasicky cez webový prehliadač, avšak je potrebné mať podporovaný formát Adobe Flash. Bezplatne však môžete využiť aj tzv. Projektor – o jeho používaní nájdete viac informácií na stránke iedu.sk.

Didakta portál pre vzdelávanie

Didakta web pre vzdelávanie

 

Eduportal

Ak chcete spestriť domácu výučbu a pomôcť svojim deťom hravou formou získať nové vedomosti, môžete tak urobiť aj edukačnej stránke Eduportal. Stránka je, podobne ako tie predchádzajúce, určená žiakom, ich rodičom aj pedagógom, Nájdete na nej viaceré online testy vhodné na precvičenie učiva, ale aj online diktáty či matematické úlohy. Výborná je tiež možnosť precvičiť si vedomosti z rôznych cudzích jazykov.

Skvelé je, že na stránke nájdete aktivity aj pre deti v predškolskom veku, pre ktoré sú pripravené rôzne detské básne alebo voľnočasové aktivity v sekcii Materské školy. Web je veľmi prehľadný a jednoduchý na používanie, hoci dizajnovo nie je extra prepracovaný, je funkčný a plný množstva materiálov, ktorý je neustále dopĺňaný.

Eduportal

Eduportal ponúka aktivity aj pre škôlkarov

 

Prehľad vzdelávacích a edukačných programov na webe

Taktikinteraktívne pracovné zošity na doma zadarmo s kódom TAKTIKNADOMA
Vikicentrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu s množstvom interaktívnych materiálov
Fenomény svetaedukačný web pre medzipredmentovú výučbu s pútavými videami z dielne BBC, určené pre deti na druhom stupni
Planéta vedomostístránka s viac ako 30-tisíc vzdelávacími materiálmi
Eduportaldiktáty, cudzie jazyky, matematika, aktivity pre predškolákov, pohybové aktivity
Zavretá školaviaceré praktické informácie o tom, ako učiť doma, materiály na vzdelávanie
Edicnyportal.iedu.sk588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, meno: ucebnica@iedu.sk, heslo: ucebnica
Lepšia geografiaedukačný web zameraný na geografiu s kvízmi, cvičeniami, mapami
Vieme topríprava na diktáty, precvičovanie programovania, angličtiny, nemčiny a matematiky
Alfbookinteraktívne úlohy a testy pre žiakov základných škôl, heslo počas karantény je ucimesadoma
Alfíkinteraktívne hry a úlohy pre deti v predškolskom veku, heslo počas karantény je ucimesadoma
Didaktaponúka 39 interaktívnych titulov pokrývajúcich široké spektrum vyučovaných predmetov pre prvostupňové i druhostupňové vzdelávanie, prihlasovacie údaje sú meno minedu@didakta.sk a heslo MINEDU
Geograf.inúlohy zo zemepisu/geografie pre žiakov základných škôl, slepé mapy
Matika.inúlohy z matematiky pre žiakov základných škôl
Gramar.inúlohy zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl
Aitecinternetová knižnica titulov vydavateľstva AITEC, špecializovaného vydavateľstva učebníc a učebných materiálov pre 1. stupeň základných škôl
Testokazipríklady z matematiky a z fyziky
O školekompletné učivo vrátane testov, referátov a iných materiálov pre základné aj stredné školy

 

Facebookové skupiny

Veľmí nápomocné v týchto dňoch môžu byť aj rôzne skupiny na Facebooku, v ktorých sa združujú rodičia i učitelia a navzájom si dávajú rôzne tipy a rady, ako zvládnuť domácu výučbu. Príkladom je skupina s názvom Zavretá škola, v ktorej nájdete užitočné rady a množstvo odkazov, ktoré sa vám môžu pri domácom vzdelávaní hodiť. Vznikla aj webstránka Zavretá škola s viacerými materiálmi pre domáce vyučovanie.

Ďalšia skupina so zaujímavými informáciami je ŠKOLA – ŠKOLSTVO. Pre učiteľov, rodičov a žiakov, prípadne natrafíte aj na menšie skupiny, ako je napríklad Učím sa z detskej izby.

 

Vzdelávacie aplikácie

Na moderné vzdelávanie z domu poslúži aj niekoľko edukačných aplikácií. Tu je prehľad niektorých z nich.

WocaBeeaplikácia na učenie sa slovíčok z cudzieho jazyka
Duolingoaplikácia aj web pre výučbu cudzích jazykov
Abeceda pre detiinteraktívna výučba slovenskej abecedy pre deti od 4 do 7 rokov
Pamäť a pozornosť7 vzdelávacích hier rozvíjajúcich pamäť a pozornosť pre deti od 4 do 7 rokov

 

💡 TIP na aktivity s deťmi:

Domáce vyučovanie môžete svojim deťom spestriť aj využitím edukačných YouTube kanálov a váš denný program oživia tvorivé či pohybové aktivity. Niekoľko tipov na edukačné YouTube kanály a rôzne aktivity nájdete v našom článku.

 

Vzdelávacie programy v televízii

V reakcii na súčasnú karanténu spôsobenú epidémiou koronavírusom spustili televízie rôzne vzdelávacie programy. Samozrejme, prím tu hrá verejnoprávna RTVS. Tá na svojom treťom kanáli spustila od 16. marca vysielanie diel povinnej literatúry, medzi ktorými nechýbali Ťapákovci, Tri gaštanové kone či Dobrodružstvo pri obžinkoch.

Okrem toho RTVS pre školákov spustila reláciu Školský klub, ktorý nájdete aj na ich webe v archíve. Druhý program RTVS ho vysiela každý pracovný deň o 9,15 hod. Relácia trvá 90 minút a prináša aktivity pre žiakov prvého stupňa aj druhého stupňa základných škôl. Každý deň je Školský klub venovaný inému predmetu – v pondelok je o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa venuje spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameriava na slovenčinu a literatúru. Koncept relácie predmety i ročníky vzájomne prepája a ukazuje moderný spôsob výučby. Hravou a interaktívnou formou tak môžu žiaci získavať nové poznatky.

Školský klub - od pondelka do piatka na Dvojke

 

Zaujímavý je tiež rodinný seriál venovaný zdraviu a medicíne s názvom Operácia Au! Seriál z britskej produkcie prináša zaujímavé a často prekvapujúce informácie o zdraví, ktoré vám prezentujú dvaja bratia – dvojičky, ktorí majú diplom z medicíny. Spôsob, akým Christopher a Alexander van Tullekenovci prezentujú fakty z oblasti medicíny a zdravia sú pútavé a prezentujú ich vtipnou a zábavnou formou. Ide o seriál, pri ktorom sa dozviete veľa zaujímavosti aj vy. Určený je deťom od 12 rokov, keďže v ňom zobrazujú aj priebehy rôznych operácií.

Operácia AU! a Nájdi si ma v Paríži - od 11. januára

 

Zdroje informácií:


Ako sa vám páčil článok?
Autor článku
Petra Lyžičiarová

Redaktorka magazínu DoDomácnosti.sk. Mám rada prírodu, zvieratá a rada tvorím. Kreatívne sa realizujem nielen pri písaní, ale i v domácnosti, záhrade a v kuchyni, a tak verím, že moje články budú pre vás zaujímavé, užitočné a prínosné.

Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.